Ισχυροποίηση μέσα από τη συγχώνευση με τη Eurobank

Στα 9,7 δισ. ευρώ ανέρχονται οι κεφαλαιακές ανάγκες της Εθνικής Τράπεζας, η οποία στο 9μηνο του 2012 εμφάνισε ζημιές ύψους 2,45 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΤΕ, ο pro-forma συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο ...11,9%, μετά την προκαταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας -έναντι αυξήσεως κεφαλαίου- ύψους 9,7 δισ. ευρώ (7,4 δισ. έλαβε η τράπεζα τον Μάιο 2012 και 2,3 δισ. τον Δεκέμβριο). O pro-forma δείκτης των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) είναι 10,3%.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, σε επίπεδο Ομίλου, ανήλθαν στο 1,87 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 43% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2011.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ κ. Αλ. Τουρκολιάς, ανέφερε ότι: «Τα επόμενα τρίμηνα η ΕΤΕ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, μεταξύ άλλων την επικείμενη συγχώνευση με τη Eurobank. Η Εθνική Τράπεζα, προχωρώντας στην απόκτηση των μετοχών της Eurobank, κάνει σήμερα αποφασιστικά βήματα και συμμετέχει ενεργά στον μετασχηματισμό του ελληνικού τραπεζικού χάρτη. Ισχυρή πεποίθησή μας είναι ότι η συγχώνευση με ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας συμπληρώνει την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου, ισχυροποιεί την εγχώρια και διεθνή θέση του».

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Αναγνώστες