Η “μέθοδος” Παττακού για να λύνει τις απεργίες την εποχή της Χούντας…ΦΟΒΕΡΟ !!!

Στο βιβλίο του, «21η Απριλίου, Ημέραι και Έργα» στην σελίδα 287, ο Παττακός αποκαλύπτει την συνταγή με την οποία έλυνε τις Απεργίες.

Μεταφέρουμε επί λέξει:...

«Εδέχθην το προεδρείον των συνδικαλιστών της Ολυμπιακής Αεροπορίας του Ωνάση. Ηπείλησαν απεργίαν. Εζήτησα να προσέλθουν μετά του εργοδότου – Ωνάση – και μετά από κοπιώδη συζήτησιν άκαρπον, τους ενέκλεισα εις δωμάτιον του Υπουργείου Εσωτερικών με απαγόρευσιν εξόδου των, μέχρις ότου συμβιβασθούν! Δεν παρήλθε πολλή ώρα και η λύσις ευρέθη

Αναγνώστες