Ανοικτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων το 2014

Την υιοθέτηση Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής έως το 2016 η οποία θα περιλαμβάνει μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης μόνιμου χαρακτήρα τα οποία θα εξασφαλίζουν τα ανώτατα όρια του ελλείμματος για το 2013-16 και ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μπαίνει ...σε βιώσιμη πτωτική πορεία προβλέπει το αναθεωρημένο Μνημόνιο την επίσημη μετάφραση του οποίου δημοσιοποίησε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών.

Στο κείμενο του αναθεωρημένου Μνημονίου αναφέρεται πως σε συνέχεια της απόφασης αναφορικά με τις τελικές λεπτομέρειες των σχεδιαζόμενων μεταρρυθμίσεων στην άμεση φορολογία εισοδήματος, οι αρχές θα επανεξετάσουν τις δημοσιονομικές προοπτικές για το 2014 και θα συμφωνήσουν με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ για τα μέτρα που απαιτούνται για να κλείσει κάθε εναπομείναν έλλειμμα για το 2014, στα πλαίσια της επόμενης αναθεώρησης του προγράμματος.

Ακόμη, υπογραμμίζεται πως κατά την έκταση που το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά το 2015-2016 παραμένει, οι αρχές θα μπορούσαν να ακολουθήσουν διάφορες στρατηγικές για να κλείσει αυτό, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των εσόδων με διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω της περαιτέρω μείωσης των απαλλαγών και εκπτώσεων, την επέκταση των μέτρων που λήγουν και τις στοχευμένες περικοπές στις τρέχουσες δαπάνες.

Όπως σημειώνεται οι αρχές θα καθορίσουν συγκεκριμένα σχέδια για το 2015, όχι αργότερα από τα τέλη Αυγούστου 2013, όταν θα διαμορφώσουν ένα λεπτομερές δημοσιονομικό πρόγραμμα για το 2014-2015 που θα οδηγεί σε πρωτογενές πλεόνασμα 3% μέχρι το 2015.

Αναγνώστες