Από το καλοκαίρι το σύστημα διασταυρώσεων φορολογικών στοιχείων

Εντός Ιουνίου εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το σύστημα Elenxis του υπουργείου Οικονομικών, μέσω του οποίου θα μπορούν να εντοπίζονται μέσω αυτόματων διασταυρώσεων όλες οι παραβάσεις.

Όπως μεταδίδει η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Το Βήμα», Αν και το σύστημα είναι έτοιμο..., δεν έχει περιέλθει σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία και δεν έχουν ξεκινήσει οι διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων, καθώς ακόμη δεν έχουν εκπαιδευτεί οι υπάλληλοι που θα χειρίζονται την εφαρμογή.

Η εκπαίδευση των χειριστών των προγραμμάτων διαρκεί συνολικά μία εβδομάδα, ωστόσο η έλλειψη εκπαιδευτών αναμένεται να προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στην έναρξη λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου, αφού τα εκπαιδευτικά προγράμματα αφορούν 15μελείς κάθε φορά ομάδες.

Έτοιμο το καλοκαίρι

Αισιόδοξες εκτιμήσεις τοποθετούν χρονικά την ενεργοποίηση του Elenxis τον Απρίλιο, ωστόσο υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Οικονομικών θεωρούν πιο ρεαλιστική την πλήρη επιχειρησιακή ενεργοποίηση τον Ιούνιο.

Πάντως η αποτελεσματικότητα του συστήματος έχει ήδη διαφανεί, καθώς κατά την πιλοτική χρήση του Elenxis εντοπίσθηκαν 1.750 φυσικά πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν αποκομίσει μεγάλες υπεραξίες από την πώληση ακινήτων, αλλά δεν είχαν δηλώσει τα αντίστοιχα εισοδήματα (από την πώληση ακινήτων αποκτηθέντων με αγορά ή ανέγερση).

Πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν ήδη συγκροτηθεί ειδικά συνεργεία ελέγχου για την διενέργεια οριστικού φορολογικού ελέγχου στους εν λόγω φορολογουμένους με στόχο να εξακριβωθεί αν υπήρξε απόκρυψη εισοδημάτων από εμπορικού χαρακτήρα πωλήσεις ακινήτων.


forologikanea.gr

Αναγνώστες