Δικαστικό μπλόκο στους οφειλέτες του Δημοσίου

Κυκλωτική κίνηση στους οφειλέτες του Δημοσίου σχεδιάζουν τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης σε συνεννόηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Αντ. Ρουπακιώτη δρομολογούν νομοθετική παρέμβαση που θα αναγκάζει ...τους οφειλέτες να πληρώνουν με συνέπεια τα χρέη τους προς το Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, θα παύσουν να ισχύουν οι δόσεις για την εξαγορά ποινών σχετικών με φοροδιαφυγή, ήτοι εάν δεν καταβάλλεται το σύνολο της ποινής ο οφειλέτης θα οδηγείται στην φυλακή.

Σημειώνεται πως σήμερα προβλέπεται πως μετά τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική, το δικαστήριο εκτιμά αν εκείνος που καταδικάστηκε μπορεί να καταβάλει αμέσως το σύνολο του ποσού της μετατροπής. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει αδυναμία άμεσης καταβολής ή ότι η καταβολή θα συνεπαγόταν την αδυναμία καταβολής της αποζημίωσης στο θύμα, το δικαστήριο καθορίζει προθεσμία, από δύο ως τρία έτη, ώστε μέσα σε αυτήν να καταβάλει εκείνος που καταδικάστηκε το πιο πάνω ποσό σε δόσεις που ορίζει το ίδιο δικαστήριο.

Ακόμη τα δύο υπουργεία εξετάζουν σε περίπτωση συμβιβασμού για φορολογικά χρέη, η εξόφλησή τους να μην παύει τις ποινικές διώξεις, ήτοι οι υποθέσεις θα οδηγούνται στο ακροατήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι Γ. Μαυραγάνης και Αντ. Ρουπακιώτης βρίσκονται σε συνεννόηση και για την κατάρτιση ενός νέου ποινολόγιου που θα περιλαμβάνει ηπιότερες ποινές για μικροοφειλέτες και αυστηρότερες ποινές για όσους οφείλουν μεγάλα ποσά φόρου στο Δημόσιο.

Αναγνώστες