Η παλαιά Λαϊκή Τράπεζα θα είναι ο μόνος μεγαλομέτοχος της Τράπεζας Κύπρου

Η τέως Λαϊκή Τράπεζα καθίσταται πλέον ο μόνος μεγαλομέτοχος της νέας Τράπεζας Κύπρου, κατέχοντας, βάσει των εκτιμήσεων της Κεντρικής Τράπεζας, περίπου το 18% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Εξάλλου, σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει... ότι οι μέτοχοι, που προέκυψαν από το «κούρεμα», κατέχουν περίπου 81% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ οι εκδομένες μετοχές, ως είχαν στις 29 Μαρτίου 2013, και οι μετοχές που προήλθαν από την μετατροπή χρεωστικών τίτλων που ήταν εκδομένοι κατά την 29η Μαρτίου δεν ξεπερνούν το 1% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Η ανακεφαλαιοποίηση, προστίθεται, και η συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση της Τράπεζας Κύπρου θα έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού οργανισμού με επαρκή κεφαλαιακή επάρκεια ικανού να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών του και της κυπριακής οικονομίας.

Υπογραμμίζεται ακόμα ότι η Τράπεζα Κύπρου με την απορρόφηση των εγχώριων δραστηριοτήτων της τέως Λαϊκής Τράπεζας έχει εδραιώσει την θέση της ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο.

Αναγνώστες