Δέσμια της Τρόικα μέχρι το 2047 η Ελλάδα

Δέσμια μέχρι το 2047 θα παραμείνει η Ελλάδα στο Σύμφωνο Σταθερότητας της ΕΕ, καθώς μέχρι τότε, θα βρίσκεται υπό διαρκή επιτήρηση και έλεγχο ανά τρίμηνο, με την απειλή κυρώσεων και προστίμων, σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της.

Σύμφωνα με... δημοσίευμα της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, υπάρχουν αλλαγές στην κοινοτική νομοθεσία, που έχουν αποφασιστεί σταδιακά τα τελευταία δύο χρόνια και αφορούν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, που λαμβάνουν ή πρόκειται να λάβουν οικονομική βοήθεια.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

Πρώτον, ενισχυμένη εποπτεία μέσω τριμηνιαίων ελέγχων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ, μέχρι την αποπληρωμή του 75% των δανείων που έχει λάβει ένα κράτος. Για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει συνέχιση της αυστηρής οικονομικής επιτήρησης και επιβολής νέων μέτρων, όποτε υπάρχει απόκλιση από τους στόχους, με τους σημερινούς υπολογισμούς έως το 2047.

Η μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας προβλέπει, ότι όποτε η Κομισιόν διαπιστώνει απόκλιση από τους στόχους (έλλειμμα και χρέος), τότε θα απευθύνει σύσταση και προτεινόμενα μέτρα στο κράτος παραβάτη. Εάν το κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται, θα δέχεται και δεύτερη σύσταση και αν και πάλι δεν λάβει μέτρα, με εισήγηση της Κομισιόν και έγκριση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών, θα δέχεται πρόστιμο ίσο με το 0,01% του ΑΕΠ, το οποίο θα καταθέτει στο Ταμείο Εγγυήσεων.

Υπάρχει βεβαίως η πρόβλεψη, ότι εάν το κράτος μέλος «συμμορφωθεί» προς τις υποδείξεις, τότε αυτά τα χρήματα θα του επστρέφονται.

Δεύτερον, έγκριση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λήψη μέτρων εναντίον του κράτους παραβάτη από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών, όχι με ενισχυμένη, αλλά με τη λεγόμενη αντεστραμμένη πλειοψηφία.

Που σημαίνει, ότι όταν η Κομισιόν εισηγείται κυρώσεις εναντίον ενός κράτους μέλους, τότε θα αρκεί να μην καταψηφίσει την πρόταση η πλειοψηφία των υπουργών Οικονομικών, για να εγκριθεί.

Ρήτρα αιρεσιμότητας. Αυτό σημαίνει, ότι στο πλαίσιο τροποποίησης του κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία και τους κοινοτικούς πόρους, ένα κράτος που συστηματικά παραβιάζει το σύμφωνο, θα έρχεται αντιμέτωπο με το «πάγωμα» των κοινοτικών πόρων, πάλι με εισήγηση της Κομισιόν και απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών. Και θα ξεπαγώνουν μετά από νέα απόφαση.

Επισημαίνεται, πως έχει προβλεφθεί, ως κριτήριο για το εάν ένα κράτος ευθύνεται για την παραβίαση του Συμφώνου, οπότε και οι κυρώσεις θα επιβάλλονται ή δεν ευθύνεται αν η Κομισιόν κρίνει, ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας παραβιάστηκε λόγω φυσικής καταστροφής, οικονομικής κρίσης που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα, φυσικής καταστροφής και άλλα.

Αναγνώστες