ΣτΕ: Προσφυγή Δημοτικών Αστυνομικών κατά της κατάργησης των θέσεών τους

Ως αντισυνταγματική και παράνομη ζητούν να ακυρωθεί η από 23.9.2013 απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη με την οποία καταργήθηκαν 897 οργανικές θέσεις στην Δημοτική Αστυνομία, εννέα πρώην υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ειδικότερα, οι πρώην δημοτικοί Αστυνομικοί...
υπογραμμίζουν ότι η οριζόντια κατάργηση του συνόλου των οργανικών θέσεων των υπάλληλων της Δημοτική Αστυνομίας είναι αντίθετη στη συνταγματική αρχή της διοικητικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 102 του Συντάγματος), στην αρχή της μονιμότητας των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων (άρθρο 103 του Συντάγματος), στην συνταγματική αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 του Συντάγματος), στο συνταγματικά προστατευμένο δικαίωμα στην εργασία (άρθρο 22 Συντάγματος) και στο δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 του Συντάγματος).

Ακόμη, υπογραμμίζουν στην προσφυγή τους ότι η αυτόθροα κατάργηση των οργανικών θέσεων αποτελεί αυθαίρετη παρέμβαση του νομοθέτη (άρθρο 81 νόμου 4172/2013) στις οργανωτικές δομές των Δήμων και πολύ περισσότερο μάλιστα όταν δεν ζητήθηκε προηγουμένως η γνώμη της ίδιας της τοπικής αυτοδιοίκησης για την κατάργηση των συγκεκριμένων θέσεων.

Επιπρόσθετα, είναι παράνομη η κατάργηση των επίμαχων οργανικών θέσεων, καθώς δεν είχε προηγηθεί αξιολόγηση των υπαλλήλων, ενώ θίγεται κατά τρόπο δυσανάλογο και το Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών για εργασία.

Αναγνώστες