Σπρώχνοντας ανθρώπους στην παραοικονομία,προσπαθούν να πατάξουν την φοροδιαφυγή!

Αλλού το σύμπαν,αλλού αυτοί!

Με 10 χρόνια αποκλεισμό του ΑΦΜ τους θα έρθουν αντιμέτωποι όσοι δεν μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο δημόσιο.

Η απόφαση.... φέρει την υπογράφη του Χάρη Θεοχάρη, που όσο και να θέλουν να του φορτώνουν τις ευθύνες τους, Σαμαράς & Στουρνάρας, όλοι γνωρίζουν πως το ψάρι βρωμάει απ' το κεφάλι.

Τι επιλογές δίνει λοιπόν η νέα εγκύκλιος στον οφειλέτη του δημοσίου που δεν έχει περιουσία για κατάσχεση;

Δυο επιλογές:

α) Πέθανε

β) Δούλεψε μαύρα

Ακόμη και το πρώτο όμως να θέλουν, αναπόφευκτα θα γίνει το δεύτερο.

Η αγορά πάντα βρίσκει τον τρόπο. Αλλά μια ζωή ο Στουρνάρας σε δημόσια αξιώματα που να το μάθει. Νομίζει ότι οι ορδές των απελπισμένων οφειλετών θα αναγνωρίζουν τη νομοθεσία του και θα αφήνουν τα παιδιά τους νηστικά.

Αναγνώστες