Επιστήμονες κατασκεύασαν το πιο γρήγορο δίκτυο, με ταχύτητα 1.4 τεραμπίτ το δευτερόλεπτο

Με την αξιοποίηση συμβατικών οπτικών ινών, Βρετανοί επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν την ταχύτερη σύνδεση Ιντερνετ στον κόσμο με ταχύτητα 1.4 τεραμπίτ το δευτερόλεπτο...

Για να καταλάβουμε την ταχύτητα αυτή αρκεί μόνο να σκεφτούμε ότι μέσα σε μόλις ένα δευτερόλεπτο ένας χρήστης θα μπορούσε να κατεβάσει 44 ταινίες υψηλής ανάλυσης στον υπολογιστή του

Η ομάδα καταφέρει να κατασκευάσει τη γραμμή αυτή με τη χρήση καλώδιου οπτικής ίνας κι ενός νέου λογισμικού, με κωδική ονομασία Flexigrid και μέσα εκεί κατάφεραν να πετύχουν πολλαπλές ταυτόχρονες μεταδόσεις δεδομένων (επτά παράλληλες συνδέσεις 200 γκιγκαμπίτ το δευτερόλεπτο η καθεμιά) σε ένα και μόνο δίκτυο πράγμα που όπως φαίνεται βοήθησε ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα κατά 42,5%, συγκρινόμενη με παλαιότερες προσπάθειες.

Με αυτό τον τρόπο οι εταιρίες τηλεπικοινωνίας βοηθούνται στο να μπορούν να παρέχουν στους χρήστες ταχύτερο Ιντερνετ, χωρίς την αντικατάσταση δικτύων.

Τέλος παρά το ρεκόρ αυτό, η Βρετανία παραμένει πολύ πίσω από άλλες χώρες σε ευρυζωνικές υπηρεσίες. 

Αναγνώστες