Τι θα γινόταν αν ο ανθρώπινος εγκέφαλος «ξεμείνει» από μνήμη;

Η μνήμη εξαρτάται από την διαμόρφωση νέων νευρωνικών συνδέσεων, αλλά ο εγκέφαλος έχει έναν πεπερασμένο αριθμό νευρώνων και παράλληλα έναν επίσης περιορισμένο χώρο, στον οποίο θα μπορούσε να προσθέσει περισσότερες συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων αυτών....
Αλλά, υπό την έννοια του υγιούς εγκεφάλου, ισχύει το «γηράσκω αεί διδασκόμενος», άρα ο ανθρώπινος εγκέφαλος δε μπορεί ποτέ να σταματήσει να μαθαίνει.

Το…μυστικό βρίσκεται στην ίδια λειτουργία της μνήμης. Όταν θυμόμαστε ένα γεγονός, εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή πολλά δίκτυα διασυνδεδεμένων κυττάρων. Όταν όμως μερικές φορές αδυνατούμε να θυμηθούμε ένα συγκεκριμένο συμβάν, αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται διαφορετικές συνδέσεις.

Αναγνώστες