Παγκόσμια Τράπεζα: Η Ευρωζώνη πάει καλύτερα, βγαίνει από την ύφεση

Θετικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας στην οποία μάλιστα μπορούν να συμβάλλουν τόσο οι αναδυόμενες οικονομίες όσο και οι βιομηχανικές χώρες βλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα σε νέα της έκθεση..., η οποία προβλέπει ότι θα παρουσιαστεί αύξηση στο παγκόσμιο ΑΕΠ το 2014.

Η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας το 2014 δεν θα προέλθει μονάχα από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες αλλά και από τις βιομηχανικές χώρες. Οι θετικές εξελίξεις στις τελευταίες μάλιστα, είναι ο βασικός λόγος που η Παγκόσμια Τράπεζα διόρθωσε τώρα προς τα πάνω τις προβλέψεις της, αναφέρεται στην έκθεση που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη.

Οπως αναφέρεται στην έκθεση, οι περικοπές και η πολιτική αβεβαιότητα δεν έχουν πλέον τόσο μεγάλη βαρύτητα, ενώ για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, όπως υπογραμμίζεται, υπάρχουν ενδείξεις ότι στις πλουσιότερες χώρες έχει ξεκινήσει μια φάση βιώσιμης ανάκαμψης.

Η Παγκόσμια Τράπεζα, έχει αισιόδοξες εκτιμήσεις και για την Ευρωζώνη, καθώς προβλέπει έξοδο από την ύφεση, αλλά και ανάπτυξη στην οικονομία της νομισματικής ένωσης κατά 1,1% το 2014, κατά 1,4% το 2015 και κατά 1,5% το 2016.

Η Παγκόσμια Τράπεζα, όμως, προειδοποιεί την ίδια ώρα και για κινδύνους που ελλοχεύουν και που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την παγκόσμια ανάπτυξη. Η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στο πλαίσιο μιας πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στις αναδυόμενες οικονομίες.
Αναγνώστες