Η ακτινογραφία του ελληνικού δημοσίου σε αριθμούς – ποιοι είναι οι 597.259 υπάλληλοι

Οι μισθοδοτούμενοι υπάλληλοι του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το Μητρώο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του υπουργείου Οικονομικών είναι συνολικά 597.259.

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση...
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, με κατηγορία Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακή, με εργασιακή σχέση Μόνιμου υπάλληλου δημοσίου/δικαστικοί ή δημόσιοι λειτουργοί σε υπουργεία και δημόσιους φορείς, ηλικίας 30-39 ετών, το σύνολο που απασχολούνται ανέρχεται σε 2.385 υπαλλήλους.
28536
- ΦΥΛΟ = ΓΥΝΑΙΚΑ
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ = ΠΕ
- ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ = ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ = ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
- ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ = 30-39 ΕΤΩΝ

Για τους άντρες με τα ίδια κριτήρια το σύνολο είναι αρκετά μεγαλύτερο, για την ακρίβεια 12.043.
12043
- ΦΥΛΟ = ΑΝΔΡΑΣ
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ = ΠΕ
- ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ = ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ = ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
- ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ = 30-39 ΕΤΩΝ

Επίσης, οι γυναίκες 30-39 ετών που εργάζονται σε ΟΤΑ, Πανεπιστιακής Εκπαίδευσης, με εργασιακή σχέση μόνιμου υπαλλήλου, είναι σύνολο 2.385.
2385
- ΦΥΛΟ = ΓΥΝΑΙΚΑ
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ = ΠΕ
- ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ = ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ = OTA
- ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ = 30-39 ΕΤΩΝ

Για τους άντρες που εργάζονται σε ΟΤΑ με τα ίδια κριτήρια, ο αριθμός ανέρχεται σε 1.002.
1002
- ΦΥΛΟ = ΑΝΔΡΑΣ
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ = ΠΕ
- ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ = ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ = OTA
- ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ = 30-39 ΕΤΩΝ

Οι γυναίκες ίδιας ηλικίας και εκπαίδευσης που οργάζονται στους ΟΤΑ με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι 331 ενώ οι άντρες είναι 111.
331
- ΦΥΛΟ = ΓΥΝΑΙΚΑ
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ = ΠΕ
- ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ = ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ = OTA
- ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ = 30-39 ΕΤΩΝ
111

- ΦΥΛΟ = ΑΝΔΡΑΣ
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ = ΠΕ
- ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ = ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ = OTA
- ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ = 30-39 ΕΤΩΝ

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Οι άντρες που δουλεύουν σε υπουργεία με σχέση μόνιμου υπαλλήλου, ηλικίας 30-39 είναι 22.081.
22081
- ΦΥΛΟ = ΑΝΔΡΑΣ
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ = ΔΕ
- ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ = ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ = ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
- ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ = 30-39 ΕΤΩΝ

Για τις γυναίκες ο αριθμός ανέρχεται σε 9.689.
9689
- ΦΥΛΟ = ΓΥΝΑΙΚΑ
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ = ΔΕ
- ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ = ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ = ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
- ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ = 30-39 ΕΤΩΝ

Για τις γυναίκες με τα ίδια κριτήρια που δουλεύουν σε ΟΤΑ ο αριθμός είναι 1.451 ενώ για τους άντρες ο αντίστοιχος αριθμός ανέρχεται σε 1.898.
1451
- ΦΥΛΟ = ΓΥΝΑΙΚΑ
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ = ΔΕ
- ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ = ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ = OTA
- ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ = 30-39 ΕΤΩΝ
1898
- ΦΥΛΟ = ΑΝΔΡΑΣ
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ = ΔΕ
- ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ = ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ = OTA
- ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ = 30-39 ΕΤΩΝ

Οι υπάλληλοι με πτυχίο και γνώση αγγλικής είναι συνολικά 138.888.
138888
- ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ = ΑΓΓΛΙΚΑ
- ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ = ΠΤΥΧΙΟ

Οι υπάλληλοι με πτυχίο, γνώση αγγλικής και επεξεργασίας κειμένου στους υπολογιστές είναι συνολικά 117.183.
117183
- ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ = ΑΓΓΛΙΚΑ
- ΓΝΩΣΗ Η/Υ = ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
- ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ = ΠΤΥΧΙΟ

Οι υπάλληλοι με μεταπτυχιακό και γνώση αγγλικής είναι συνολικά 34.087.
34087
- ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ = ΑΓΓΛΙΚΑ
- ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ = ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Οι υπάλληλοι με απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης χωρίς γνώση ξένης γλώσσας ή υπολογιστών είναι 34.855.
34855
- ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ = ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι υπάλληλοι με ίδιο απολυτήριο, γνώση αγγλικής και επεξεργασίας κειμένου είναι 363.
363
- ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ = ΑΓΓΛΙΚΑ
- ΓΝΩΣΗ Η/Υ = ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
- ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ = ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άλλα στοιχεία:
Οι Ειδικοί Φρουροί σε υπουργεία είναι 3.511, και οι επί θητεία/ιατροί του ΕΣΥ 1.578.
1578
- ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ = ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ / ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ (Ν.3754/2009)
3511
- ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ = ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ / ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ (Ν.3181/2003)
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ = ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Πηγή: aftodioikisi.gr

Αναγνώστες