Στα 863 δισ. δολάρια διαμορφώθηκε το χρέος της Κίνας

Στα 863 δισ. δολάρια διαμορφώθηκε το εξωτερικό χρέος της Κίνας στα τέλη του 2013, καταγράφοντας άνοδο 17%, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. 

Το χρέος αυτό αντιστοιχεί στο...
9,4% του ΑΕΠ ή στο 36% του εισοδήματος από το εξωτερικό. Το βραχυπρόθεσμο χρέος, ήτοι το χρέος λήξεως εντός τους έτους, συνιστά το 78% του συνολικού χρέους της Κίνας. 

«Η αύξηση του εξωτερικού χρέους ήταν απότομη, αλλά δεν θέτει κινδύνους» σχολίασε ο Guo Song, αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος διαχείρισης χρέους της SAFE.

«Το πιο σημαντικό μέγεθος είναι το ποσοστό βραχυπρόθεσμου χρέους προς τα αποθέματα σε ξένο συνάλλαγμα, που διαμορφώνεται στο 17,7%» πρόσθεσε.

Αναγνώστες