Υποβλήθηκε ο φάκελος της Κεφαλλονιάς για τις ζημιές στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ

Το υπουργείο Ανάπτυξης υπέβαλε τον φάκελο για την αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς στην Κεφαλονιά, προς το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αυτό...
ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, που έγινε στην Κέρκυρα. 

Ο κ. Σπύρου τόνισε ότι ελήφθησαν υπόψη όλες οι προτάσεις των αρμοδίων φορέων, με τις αναλυτικές εκτιμήσεις του μεγέθους της καταστροφής από τους σεισμούς. Στις εκτιμήσεις αυτές, εκτός των ορατών ζημιών, περιλαμβάνονται και οι μακροπρόθεσμες συνέπειες στην τοπική οικονομία της Κεφαλονιάς που έχει πληγεί σημαντικά.

Αναγνώστες