Σκοτώνουν ζώα με φόλες στο Μονοδένδρι Ιωαννίνων

Ο θλιβερός απολογισµός των νεκρών από φόλες ζώων περιλαµβάνει πέντε αλεπούδες και τρία σκυλιά, ενώ δεν είναι γνωστό και πόσα άλλα ζώα µπορεί να έχουν θανατωθεί την ίδια περίοδο.

Επτά νεκρά ζώα, βρέθηκαν στην... περιοχή του Μονοδενδρίου Ζαγορίου, πλησίον του οικισμού, από δηλητηριασμένα δολώματα.

Σηµειώνεται ότι στην ίδια περιοχή είχαν και πάλι εντοπιστεί δηλητηριασµένα δολώµατα κατά το παρελθόν. Ο θλιβερός απολογισµός των νεκρών από φόλες ζώων περιλαµβάνει πέντε αλεπούδες και τρία σκυλιά, ενώ δεν είναι γνωστό και πόσα άλλα ζώα µπορεί να έχουν θανατωθεί την ίδια περίοδο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το πτώµα της µίας αλεπούς είχε φαγωθεί από άλλο ζώο όποτε είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν και άλλα νεκρά ζώα.

Το περιστατικό έγινε γνωστό στους φύλακες του Φορέα ∆ιαχείρισης κατά την διάρκεια της περιπολίας τους στην περιοχή όταν ενηµερώθηκαν από κατοίκους για τα συγκεκριµένα κρούσµατα. Αµέσως εντόπισαν αρχικά τις αλεπούδες και στην συνέχεια βρέθηκε ένα από τα νεκρά σκυλιά σε κάδο απορριµµάτων εντός του χωριού.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε άµεσα η ∆ασική Υπηρεσία, η Κτηνιατρική Υπηρεσία, η Θηροφυλακή και το Αστυνοµικό Τµήµα Κήπων. Τα πτώµατα περισυλλέγησαν από την Θηροφυλακή σε συνεργασία µε τους φύλακες του Φορέα ∆ιαχείρισης ενώ προανάκριση για τον εντοπισµό των υπευθύνων διενεργεί το Αστυνοµικό Τµήµα Κήπων.

Η χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων είναι αδίκηµα που επισείει ποινή πολύµηνης 

φυλάκισης για κάθε θανατωµένο ζώο και βαριά πρόστιµα. Επίσης αποτελεί µια πολύ επιβλαβή πρακτική για το περιβάλλον και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ενώ δηµιουργεί προβλήµατα και στη δηµόσια υγεία, αφού µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Εδικά όσον αφορά την άγρια πανίδα και τα αρπακτικά πουλιά, η παράνοµη χρήση και διασπορά δηλητηριασµένων δολωµάτων στη φύση αποτελεί µια από τις κυριότερες απειλές για την επιβίωση τους στην Ελλάδα. Στην συγκεκριµένη περίπτωση, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι µεταξύ των νεκρών ζώων ήταν και ένας σκύλος επισκέπτη της περιοχής του Μονοδενδρίου, το οποίο αποτελεί 

δηµοφιλή τουριστικό προορισµό, πλήττοντας έτσι το τουριστικό προφίλ της περιοχής.

∆υστυχώς το φαινόµενο αυτό, έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις και κάθε χρόνο πολλά ζώα πέφτουν θύµατα αυτής της εγκληµατικής πρακτικής. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξάλειψη του φαινοµένου που απειλεί το σύνολο της πανίδας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

Για το σκοπό αυτό έχει ήδη διοργανώσει δύο µικρές τοπικές συναντήσεις µε κτηνοτρόφους και κατοίκους της περιοχής, τόσο στη περιοχή του Ζαγορίου όσο και σε αυτή των Γρεβενών, στην προσπάθειά του να ευαισθητοποιήσει και να ενηµερώσει για τις καταστροφικές συνέπειες του φαινοµένου.

Στο πλαίσιο αυτό έχει δηµιουργήσει και διανείµει εξειδικευµένο έντυπο ενάντια στη χρήση των δηλητηριασµένων δολωµάτων, στο οποίο αναφέρονται οι καταστροφικές επιπτώσεις της χρήσης του στο φυσικό περιβάλλον και δίνονται και χρήσιµες συµβουλές σχετικά µε τις πρώτες βοήθειες που µπορεί κάποιος να προσφέρει για τη διάσωση σκύλων που έχουν φάει δηλητηριασµένα δολώµατα.

Επιπρόσθετα, ο Φορέας ∆ιαχείρισης συµµετέχοντας στο έργο LIFE+ Nature µε τίτλο: 

«∆ιαχειριστικές δράσεις για την βελτίωση των όρων συνύπαρξης ανθρώπου-

αρκούδας στη Β. Πίνδο» (LIFE ARCPIN – LIFE12 NAT/GR/000784) θα υλοποιήσει 

άµεσα δράσεις σχετικές µε την καταπολέµηση της χρήσης δηλητηριασµένων δολωµάτων µεταξύ των οποίων είναι και η προµήθεια και εκπαίδευση εξειδικευµένων σκύλων από το εξωτερικό για τη «Λειτουργία Μονάδας Σκύλων Ανίχνευσης ∆ηλητηριασµένων ∆ολωµάτων».

Τέλος, ο Φορέας ∆ιαχείρισης έχει υπογράψει σχετικό Συµφωνητικό Συνεργασίας µε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, µε το οποίο έγινε µέλος του ∆ικτύου Ενάντια στην Παράνοµη Χρήση ∆ηλητηρίων στην προσπάθεια να αντιµετωπίσει από κοινού µε τα άλλα µέλη του ∆ικτύου το µεγάλο και πολύπλοκο αυτό ζήτηµα.

Για την εξάλειψη όµως των δηλητηριασµένων δολωµάτων απαιτείται κυρίως η 

ευαισθητοποίηση και η συνεργασία όλων ώστε να περιοριστούν και να αποφευχθούν τέτοιες λανθασµένες και ακραίες πρακτικές που απειλούν όχι µόνο τα ζώα αλλά και τον άνθρωπο.

Αναγνώστες