Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Εκτός εκλογών οι νυν Πρυτάνεις

Δεν έχουν δικαίωμα επανεκλογής οι νυν πρυτάνεις των ΑΕΙ, σύμφωνα με απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο επισημαίνει ακόμη ότι ο νόμος- πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από... ασάφειες.

Επί του νόμου είχε ζητήσει από το ΝΣΚ να γνωμοδοτήσει, ο υπουργός Παιδείας, Κ. Αρβανιτόπουλος, ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη τον Μάιο των νέων πρυτανικών αρχών σε δέκα πανεπιστήμια της χώρας: Πανεπιστήμια Αθηνών, Γεωπονικό, Αιγαίου, Δημοκρίτειο, Ιωαννίνων, Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Πάτρας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ:

- Οι νυν πρυτάνεις των ΑΕΙ ολοκληρώνουν τον Μάιο τις θητείες τους κανονικά και συνεπώς δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν ξανά υποψηφιότητα, καθώς ο νόμος προβλέπει μία μόνο θητεία. Θα είχαν δικαίωμα να είναι εκ νέου υποψήφιοι εάν η θητεία τους είχε διακοπεί με την ψήφιση του νέου νόμου- πλαισίου, κάτι που επί υπουργίας Διαμαντοπούλου στην Παιδεία είχε αποφασιστεί, αλλά ο νυν υπουργός, Κ. Αρβανιτόπουλος έδωσε στους πρυτάνεις των ΑΕΙ τη δυνατότητα να την ολοκληρώσουν.

- Δεν αποτρέπονται από το να βάλουν υποψηφιότητα για τη θέση του πρύτανη όσοι επιθυμούν αλλά βρίσκονται κοντά στο όριο συνταξιοδότησης. Υπάρχει ο περιορισμός ότι, εφόσον εκλεγούν, όταν έλθει ο χρόνος που πρέπει να πάρουν τη σύνταξή τους, θα πρέπει να παραιτηθούν και να προκηρυχθούν νέες εκλογές για την αντικατάστασή τους.

- Για τους καθηγητές που προέρχονται από το εξωτερικό, δεν τίθεται όριο ηλικίας, αλλά ακολουθούνται όσα προβλέπονται από το μητρικό πανεπιστήμιο. Για να βάλουν υποψηφιότητα για πρυτάνεις όμως, θα πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης καθηγητές στο ξένο πανεπιστήμιο και όχι απλά επισκέπτες καθηγητές.

- Σε κάθε περίπτωση, οι υποψηφιότητες για εκλογή κοσμητόρων θα πρέπει να περνούν για προεπιλογή και έγκριση από τα Συμβούλια των ΑΕΙ. Σε κάποια πανεπιστήμια, όπως π.χ. το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε σχολές όπου οι υποψήφιοι ήταν λιγότεροι των τριών, οι πρυτανικές αρχές δεν έστειλαν καν τις υποψηφιότητας στα Συμβούλιά τους, αλλά τις ολοκλήρωσαν εσωτερικά. Ανάλογα με το μέγεθος του Ιδρύματος, μπορούν να είναι ένας, δύο ή τρεις, αλλά το Συμβούλιο διατηρεί απολύτως το δικαίωμα να κρίνει εάν έχουν τα τυπικά προσόντα για κάτι τέτοιο.

- Στις περιπτώσεις εκείνες που η υποψηφιότητα είναι μία, όπως συνέβη στην περίπτωση της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα μέλη του ΝΣΚ αναφέρονται επί μακρόν στο πόσο αυστηρή, πλήρως αιτιολογημένη και σαφής ως προς την επιστημονική και διοικητική «αξία» του υποψηφίου πρέπει να είναι τα Συμβούλια.
(Με πληροφορίες από ΑΠΕ)

Αναγνώστες