ME TO ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ 2015 Ο ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ...

Με το εκκαθαριστικό των δηλώσεων που θα υποβληθούν το 2015, θα πληρωθεί ο φόρος υπεραξίας από μεταβιβάσεις μετοχών του 2014. Η καταγραφή των ποσών ...στις δηλώσεις, σημαίνει πως το εισόδημα που προκύπτει από πωλήσεις τίτλων θα προστεθεί στα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογούμενου και επί αυτών θα υπολογιστεί η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης 1%-4% για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, όπως ακριβώς θα συμβεί φέτος με την υποχρεωτική καταγραφή στη δήλωση των τόκων καταθέσεων.

Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ξεκαθαρίζει το πώς θα γίνεται η είσπραξη του φόρου υπεραξίας 15% κατά τις μεταβιβάσεις μετοχών, μεριδίων προσωπικών εταιρειών ομολόγων και εντόκων γραμματίων αλλά και παραγώγων. Έτσι, αφού δεν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο, ο δικαιούχος της ωφέλειας θα συμπεριλάβει το αντίστοιχο εισόδημα στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος στο τέλος του έτους και θα φορολογηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω».

Παράλληλα διευκρινίζεται ότι για την υπεραξία που προκύπτει κατά τις μεταβιβάσεις των συγκεκριμένων τίτλων δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης φόρου υπεραξίας και η καταβολή του φόρου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για όσες δηλώσεις φόρου υπεραξίας έχουν ήδη υποβληθεί και αφορούν μεταβιβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρχές του 2014 και μετά, και έχει καταβληθεί ο σχετικός φόρος, αυτός θα συνυπολογιστεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2015 προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση τους.

Ολόκληρη η εγκύκλιος

Αρ. πρωτ.: Δ12A 1049253 ΕΞ 17.3.2014\

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων του άρθρου 42 ν.4172/2013 (ΦΕΚΑ΄167)»

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν.4172/2013 ορίζονται τα εξής:

«1. Κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης της επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα:

α) μετοχές σε εταιρεία εισηγμένη ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά,

β) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες,

γ) κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα,

δ) παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Ως μεταβίβαση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.»

Επίσης, στο άρθρο 43 του νόμου αυτού ορίζεται ότι το παραπάνω εισόδημα φορολογείται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στο χρόνο καταβολής του εν λόγω φόρου. Επομένως, ο δικαιούχος της ωφέλειας κατά τη στιγμή της μεταβίβασης δεν υποχρεούται στην καταβολή φόρου αλλά ούτε και στην υποβολή αντίστοιχης δήλωσης υπεραξίας, όπως απαιτούσαν οι προϊσχύουσες διατάξεις του ν.2238/1994. Αντίθετα, αφού δεν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο, ο δικαιούχος της ωφέλειας θα συμπεριλάβει το αντίστοιχο εισόδημα στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος στο τέλος του έτους και θα φορολογηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2. Κατόπιν των όσων προαναφέρθηκαν διευκρινίζεται ότι, για την υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση των τίτλων που ορίζονται στο άρθρο 42 του ν.4172/2013 δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης φόρου υπεραξίας και η καταβολή του φόρου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Για όσες δηλώσεις φόρου υπεραξίας έχουν ήδη υποβληθεί και αφορούν μεταβιβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρχές του 2014 και έπειτα και έχει καταβληθεί ο σχετικός φόρος, αυτός θα συμπεριληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2015 προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση τους.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων θα οριστούν οι υπόχρεοι και η διαδικασία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μεταβίβασης των εν λόγω τίτλων μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ).
newmoney.gr

Αναγνώστες