Στο μικροσκόπιο τα δάνεια επιχειρήσεων με εγγυητή το Δημόσιο

Ειδικό μηχανισμό παρακολούθησης εταιρειών που έχουν δανειστεί με δημόσια εγγύηση έχει δημιουργήσει το υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώνεται πως μόνον στο διάστημα 2006 – 2011 περίπου 15.000 κρατικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις έλαβαν... την εγγύηση του Δημοσίου για δάνεια ύψους μεγαλύτερου των 5,5 δισ. ευρώ.

Το 2013 οι καταπτώσεις εγγυήσεων ανήλθαν στα 879 εκατ. ευρώ, έναντι 796 εκατ. ευρώ το 2012. Ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν στο 0,46% του ΑΕΠ, έναντι 0,39% το 2012.

Στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2014 υπάρχει πρόβλεψη ποσού 699 εκατ. ευρώ. Το ανεξόφλητο εγγυημένο υπόλοιπο διαμορφώνεται σήμερα στα 17 δισ. ευρώ ή στο 9,2% του ΑΕΠ.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ανέθεσε στην ICAP Group να αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα 260 εταιρειών που έχουν συνομολογήσει με τις τράπεζες δανειακές συμβάσεις σημαντικού ύψους, με την εγγύηση του Δημοσίου. Πρόκειται για επιχειρήσεις της βιομηχανίας, της μεταποίησης, των κατασκευών, των τροφίμων, κ.α..

Στόχος είναι τα συγκεκριμένα δάνεια να μην αφεθούν στην τύχη τους και να υπάρξει ένας μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές βρεθούν μπροστά σε προβλήματα.

Αναγνώστες