Η ιδιωτική ασφάλεια είναι σημάδι ανισοτήτων

Δυο οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η παροχή προστασίας σε μια χώρα τόσο περισσότερες ανισότητες υπάρχουν.

Σύμφωνα με τους... Samuel Bowles και Arjun Jayadev στις Η.Π.Α αλλά και σε άλλες Δυτικές χώρες το ποσοστό εργατικού δυναμικού που εργάζεται στην ασφάλεια έχει πενταπλασιαστεί από το 1890.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να χάνουν τον παραγωγικό τους χρόνο για τη φύλαξη των άλλων ανθρώπων.


Μόνο στις Η.Π.Α 5,2 εκατομμύρια εργαζομένων εργάζονται στον τομέα της ασφάλεια: ένοπλες δυνάμεις, αστυνομία κλπ.

Το παραπάνω διάγραμμα είναι λίγο παραπλανητικό. Στις Η.Π.Α για παράδειγμα ενώ το οι κοινωνικές ανισότητες είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερες από αυτό της Σουηδίας υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι στο τομέα της ασφάλειας.


Η απάντηση είναι ότι στις Η.Π.Α υπάρχει ποικιλομορφία πληθυσμού. Όταν κοιτάζουμε το διάγραμμα καταλαβαίνουμε ότι όσο πιο προηγμένη είναι μια βιομηχανική χώρα τόσο μεγαλύτερες ανισότητες υπάρχουν με αποτέλεσμα να εργάζονται όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι στον τομέα της ασφάλειας.

Σε αυτές τις χώρες ο κρατικός προϋπολογισμός δαπανά περισσότερα χρήματα για την ασφάλεια απ” ότι για κοινωνικά αγαθά.

Πηγή: QZ

Αναγνώστες