Εγκρίθηκε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων – Πώς κατατάσσονται οι τίτλοι σπουδών

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως δεσμεύτηκε στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, κατάρτισε και κατέθεσε προς έγκριση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, διασφαλίζοντας για πρώτη φορά την ύπαρξη ενός... συνεκτικού και κατανοητού συστήματος κατάταξης και ταξινόμησης όλων των προσόντων, δηλαδή των τίτλων σπουδών, οι οποίοι απονέμονται στη χώρα μας.

Η Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η οποία κατατέθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ενεκρίθη στο πλαίσιο της 23ης Συνεδρίασης της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αποδίδει με δικαιοσύνη επαγγελματικά δικαιώματα που θα δώσουν την δυνατότητα εισόδου στην αγορά εργασίας, χωρίς στρεβλώσεις, σε ασφαλές εργασιακό και επαγγελματικό περιβάλλον. Υπηρετώντας την αρχή της διαφάνειας του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του, το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η μάθηση μπορεί να συνδέεται με την απασχόληση και την επαγγελματική σταδιοδρομία. Υπό το πρίσμα της κοινής Ευρωπαϊκής στρατηγικής «Ευρώπη 2020, η οποία στοχεύει στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η αντιστοίχιση του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων προσφέρει ένα εργαλείο που δίνει διέξοδο στην Αγορά Εργασίας και κυρίως δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό ανθρώπινο κεφάλαιο».Τα οκτώ επίπεδα προσόντων είναι τα εξής:
Επίπεδο 1

Απολυτήριο Δημοτικού.

Επίπεδο 2

Απολυτήριο Γυμνασίου.

Επίπεδο 3

-Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 ΣΕΚ.

-Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 ΙΕΚ.

Επίπεδο 4

-Πτυχίο ΕΠΑΣ

-Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 ΕΠΑΛ.

-Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑΛ.

-Απολυτήριο (Γενικού) Λυκείου.

Επίπεδο 5

-Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ΕΠΑΛ.

-Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ΙΕΚ.

-Δίπλωμα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής

Επίπεδο 6 (Bachelor Degree)

-Πτυχίο Πανεπιστημίου

-Πτυχίο ΤΕΙ.

Επίπεδο 7 (Master’s Degree)

-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Επίπεδο 8 (Doctorate)

-Διδακτορικό Δίπλωμα

Αναγνώστες