ΓΕΝΟΠ: Δεν θα περάσει το «ξεπούλημα» της ΔΕΗ

Την αντίθεσή της προς το «ξεπούλημα», όπως αναφέρει, της ΔΕΗ εκφράζει η ΓΕΝΟΠ με αφορμή το νομοσχέδιο για την δημιουργία της «μικρής ΔΕΗ» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με το νομοσχέδιο διαχωρίζονται... μονάδες παραγωγής και τμήμα της πελατειακής βάσης της ΔΕΗ που θα ιδιωτικοποιηθούν ύστερα από διαγωνισμό.

Η ΓΕΝΟΠ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση «με την προσχηματική επίκληση της απελευθέρωσης της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του υποτιθέμενου ανταγωνισμού τεμαχίζει – απαξιώνει και θυσιάζει την μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας, και παραδίδει σε κερδοσκοπικά συμφέροντα τεράστιες δημόσιες εκτάσεις γης πλούσιες σε κοιτάσματα λιγνίτη καθώς και παραλίμνιες και παραποτάμιες περιοχές με κίνδυνο δημιουργίας φεουδαρχικών καταστάσεων».

Η Ομοσπονδία αναφέρει ακόμη ότι «οι μονάδες που εντάσσονται στην νέα εταιρεία είναι οι πιο σύγχρονοι και αποδοτικοί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΥΗΣ), ο πιο σύγχρονος λιγνιτικός σταθμός Μελίτη I (με προίκα και το ήδη κατασκευασμένο το 70% της υποδομής της μονάδας Μελίτη II), ο ΑΗΣ Κομοτηνής αλλά και τα φιλέτα των λιγνιτικών κοιτασμάτων, δηλαδή την εκμετάλλευση έξι ορυχείων στη Δυτ. Μακεδονία».

Υποστηρίζει τέλος ότι η προβλεπόμενη μεταφορά του προσωπικού στη νέα εταιρεία καταργεί σκανδαλωδώς και «πραξικοπηματικά» όλα τα νομοθετικά κατοχυρωμένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και καλεί τους εργαζόμενους σε «επαγρύπνηση – αντίδραση – αντίσταση».

Αναγνώστες