Συνήγορος του Πολίτη: Όριο για το εξασθενές χρώμιο στο νερό

Να θεσπιστεί όριο για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο Νερό ζητά από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές ο Συνήγορος του Πολίτη. 

Σε έκθεση του συνηγόρου, τονίζεται ότι δεν έχουν... ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Ασωπού ποταμού αλλά και στην κεντρική Εύβοια, όπου έχουν ανιχνευτεί υψηλές συγκεντρώσεις του εξασθενούς χρωμίου στο νερό. 

Επίσης ζητά να δημοσιοποιούνται όλα τα στοιχεία των φορέων και των εργαστηρίων που έχουν κάνει έρευνες και μετρήσεις για το χρώμιο στο νερό και να λαμβάνονται μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Αναγνώστες