Ανάκληση αυτοκινήτων Hyundai λόγω ενδεχόμενου προβλήματος στη ζώνη ασφαλείας

Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων HYUNDAI μοντέλου ix35 εκτελεί η εταιρεία HYUNDAI HELLAS Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Η ανάκληση αφορά...
355 οχήματα, παραγωγής από 17 Οκτωβρίου 2011 έως και 5 Ιουνίου 2012 με εύρος πλαισίων από TMAJT81AACJ233920 έως TMAJU81VSCJ309398. Στα επηρεαζόμενα οχήματα ενδέχεται να εμφανιστεί ελαττωματική λειτουργία του προεντατήρα της ζώνης ασφαλείας του οδηγού. Ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης δυσλειτουργίας είναι πιθανόν να υπάρξει μείωση της δύναμης συγκράτησης του οδηγού σε περίπτωση σύγκρουσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος ή τραυματισμού, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω προσωπικής επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων HYUNDAI σε όλη την Ελλάδα, για προληπτικό έλεγχο και αντικατάσταση του προεντατήρα εάν χρειάζεται, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά είτε με την εταιρεία HYUNDAI HELLAS Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210 5507220 (κ. Κυριαζή Βασιλική), είτε με τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Hyundai της περιοχής τους.

Αναγνώστες