Τι πρέπει να γνωρίζουμε για να ψηφίσουμε

1.Πότε ψηφίζουμε ;

Οι εκλογές για τους Δήμους και τις Περιφέρειες θα γίνουν την Κυριακή 18 Μαΐου 2014. Την επόμενη Κυριακή, 25 Μαΐου 2014, θα γίνουν...
οι Ευρωεκλογές, καθώς και οι επαναληπτικές εκλογές (β’ γύρος) όπου δεν έχει εκλεγεί Δήμαρχος ή/και Περιφερειάρχης από την πρώτη Κυριακή. Ειδικά οι Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού, θα ψηφίσουν για τις Ευρωεκλογές το Σάββατο 24 Μαΐου.

2.Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου ;

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που έχουν γεννηθεί έως 31/12/1996 (δηλ. ενηλικιώνονται εντός του 2014), εφ’ όσον δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα ψήφου. Επιπλέον, ειδικά στις δημοτικές (όχι στις περιφερειακές) εκλογές και στις Ευρωεκλογές, έχουν δικαίωμα ψήφου και οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ’ όσον έχουν κάνει αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των πολιτών της Ε.Ε. μέχρι 14/3/2014.

3.Πώς ψηφίζουμε στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και πόσους σταυρούς δικαιούμαστε ;

1.Πότε ψηφίζουμε ;

Οι εκλογές για τους Δήμους και τις Περιφέρειες θα γίνουν την Κυριακή 18 Μαΐου 2014. Την επόμενη Κυριακή, 25 Μαΐου 2014, θα γίνουν οι Ευρωεκλογές, καθώς και οι επαναληπτικές εκλογές (β’ γύρος) όπου δεν έχει εκλεγεί Δήμαρχος ή/και Περιφερειάρχης από την πρώτη Κυριακή. Ειδικά οι Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού, θα ψηφίσουν για τις Ευρωεκλογές το Σάββατο 24 Μαΐου.

2.Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου ;

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που έχουν γεννηθεί έως 31/12/1996 (δηλ. ενηλικιώνονται εντός του 2014), εφ’ όσον δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα ψήφου. Επιπλέον, ειδικά στις δημοτικές (όχι στις περιφερειακές) εκλογές και στις Ευρωεκλογές, έχουν δικαίωμα ψήφου και οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ’ όσον έχουν κάνει αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των πολιτών της Ε.Ε. μέχρι 14/3/2014.

3.Πώς ψηφίζουμε στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και πόσους σταυρούς δικαιούμαστε ;

Στις δημοτικές εκλογές ψηφίζουμε ξεχωριστά για τους δημοτικούς συμβούλους και ξεχωριστά για τους συμβούλους των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Ο αριθμός των σταυρών που δικαιούμαστε ποικίλλει κατά περίπτωση από 1-3 και θα αναγράφεται πάνω στο ψηφοδέλτιο που θα μας δοθεί.

Στις περιφερειακές εκλογές ψηφίζουμε μόνο για τους περιφερειακούς συμβούλους της Περιφερειακής Ενότητας ή του Νομού μας. Οι σταυροί που δικαιούμαστε κυμαίνονται από 1 έως 4 ανάλογα με το πόσοι περιφερειακοί σύμβουλοι εκλέγονται στην περιοχή μας.

Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν είμαστε σίγουροι/-ες πόσους σταυρούς δικαιούμαστε να βάλουμε, μπορούμε να ζητήσουμε διευκρινήσεις από τον/την δικαστικό αντιπρόσωπο.

Προσοχή : Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε τα ψηφοδέλτια που θα μας δώσουν στο εκλογικό τμήμα και να μην πάρουμε μαζί μας έτοιμο ψηφοδέλτιο. Σε αντίθετη περίπτωση, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να χρησιμοποιήσουμε το σωστό ψηφοδέλτιο (για το σωστό Δήμο ή δημοτική/τοπική κοινότητα και για τη σωστή Περιφερειακή Ενότητα/Νομό).

4.Πώς ψηφίζουμε στις ευρωεκλογές και πόσους σταυρούς δικαιούμαστε ;

Για πρώτη φορά στις φετινές εκλογές, οι ευρωβουλευτές θα εκλεγούν με σταυρό. Τα ψηφοδέλτια είναι κοινά για όλη την Επικράτεια και δικαιούμαστε να βάλουμε έως 4 σταυρούς στα πρόσωπα της επιλογής μας.

5.Μπορεί κάποιος/-α να ψηφίσει στον τόπο διαμονής του/της, χωρίς να χρειαστεί να μεταβεί στον τόπο όπου είναι εγγεγραμμένος/-η ;

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές (δημοτικές και περιφερειακές) ψηφίζουμε αποκλειστικά και μόνο στον τόπο βασικής εγγραφής μας και την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή. Στις Ευρωεκλογές (25/5), μπορεί κάποιος/-α να ψηφίσει εκεί όπου διαμένει, μόνο εφ’ όσον έχει κάνει αίτηση εγγραφής στους ειδικούς καταλόγους των ετεροδημοτών μέχρι 14 Μαρτίου 2014.
Θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τα εξής :

Εάν κάποιος είχε κάνει στο παρελθόν αίτηση εγγραφής στους καταλόγους των ετεροδημοτών, αυτή ισχύει και για τις εκλογές της 25ης Μαΐου, εκτός εάν είχε κάνει αίτηση διαγραφής από αυτούς μέχρι 14/3/2014.

Όποιος είναι γραμμένος στους καταλόγους των ετεροδημοτών δεν μπορεί να ψηφίσει για τις Ευρωεκλογές στον τόπο βασικής του εγγραφής (λ.χ. στον τόπο καταγωγής του).

Παράδειγμα. Εάν κάποιος είναι δημότης Λαρισαίων και κατοικεί στην Αθήνα, μπορεί – εφ’ όσον έχει εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών του Δήμου Αθηναίων – να ψηφίσει ως εξής : Την πρώτη Κυριακή (18/5) ψηφίζει υποχρεωτικά στη Λάρισα, για Δήμαρχο Λαρισαίων και για Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Τη δεύτερη Κυριακή (25/5) μπορεί να επιλέξει είτε να μεταβεί στη Λάρισα και να ψηφίσει μόνο για το β’ γύρο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, είτε να παραμείνει στην Αθήνα και να ψηφίσει μόνο για τις Ευρωεκλογές.

6.Πώς μπορώ να βεβαιωθώ για το πού ψηφίζω και για το αν είμαι γραμμένος/-η στους ειδικούς καταλόγους των ετεροδημοτών ;

Έχει αρχίσει να λειτουργεί ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών («Μάθε πού ψηφίζεις»), στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypes.gr/Services/eea/eea.htm. Σε αυτή μπορούν όλοι/-ες οι ενδιαφερόμενοι/-ες να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο και έτος γέννησης) και να βρουν ακριβώς σε ποιο Δήμο και σε ποιο εκλογικό τμήμα ψηφίζουν.

7.Τι πρέπει να κάνω αν δεν βρίσκω το όνομά μου γραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους ;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου είστε γραμμένος/-η, προκειμένου να σας χορηγήσει ειδική βεβαίωση, με την οποία θα μπορέσετε κανονικά να ψηφίσετε. Σημειώνεται ότι για τη διευκόλυνση των πολιτών οι Δήμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί και τις δύο Κυριακές (18 και 25 Μαΐου).

8.Τι δικαιολογητικά θα χρειαστώ για να ψηφίσω ;

Μπορείτε να ψηφίσετε με την αστυνομική σας ταυτότητα (ακόμα και «κομμένη») ή το διαβατήριό σας ή το δίπλωμα οδήγησης ή το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο.

9.Υπάρχουν διευκολύνσεις για όσους και όσες θελήσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και ψηφίζουν εκτός του τόπου διαμονής τους ;

Όσοι και όσες θελήσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και ψηφίζουν εκτός του τόπου διαμονής τους, δικαιούνται άδεια 1-3 ημερών, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση. Το δικαίωμα αυτό ισχύει και για τους δημόσιους (βλ. εδώ : http://left.gr/news/ti-ishyei-gia-tis-adeies-dimosion-ypallilon-logo-eklogon) και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους (βλ. εδώ : http://left.gr/news/poses-imeres-eklogiki-adeia-dikaioyntai-oi-ergazomenoi-ston-idiotiko-tomea). Τέλος, σημειώνεται ότι βάσει απόφασης της Ομοσπονδίας των Υπεραστικών ΚΤΕΛ, από 16/5/2014 έως και 27/5/2014 θα παρέχεται έκπτωση 25% επί της τιμής του κανονικού (και όχι του μειωμένου) εισιτηρίου για τις διανομαρχιακές μετακινήσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι εκλογείς.


Στις δημοτικές εκλογές ψηφίζουμε ξεχωριστά για τους δημοτικούς συμβούλους και ξεχωριστά για τους συμβούλους των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Ο αριθμός των σταυρών που δικαιούμαστε ποικίλλει κατά περίπτωση από 1-3 και θα αναγράφεται πάνω στο ψηφοδέλτιο που θα μας δοθεί.
Στις περιφερειακές εκλογές ψηφίζουμε μόνο για τους περιφερειακούς συμβούλους της Περιφερειακής Ενότητας ή του Νομού μας. Οι σταυροί που δικαιούμαστε κυμαίνονται από 1 έως 4 ανάλογα με το πόσοι περιφερειακοί σύμβουλοι εκλέγονται στην περιοχή μας.

Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν είμαστε σίγουροι/-ες πόσους σταυρούς δικαιούμαστε να βάλουμε, μπορούμε να ζητήσουμε διευκρινήσεις από τον/την δικαστικό αντιπρόσωπο.

Προσοχή : Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε τα ψηφοδέλτια που θα μας δώσουν στο εκλογικό τμήμα και να μην πάρουμε μαζί μας έτοιμο ψηφοδέλτιο. Σε αντίθετη περίπτωση, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να χρησιμοποιήσουμε το σωστό ψηφοδέλτιο (για το σωστό Δήμο ή δημοτική/τοπική κοινότητα και για τη σωστή Περιφερειακή Ενότητα/Νομό).

4.Πώς ψηφίζουμε στις ευρωεκλογές και πόσους σταυρούς δικαιούμαστε ;

Για πρώτη φορά στις φετινές εκλογές, οι ευρωβουλευτές θα εκλεγούν με σταυρό. Τα ψηφοδέλτια είναι κοινά για όλη την Επικράτεια και δικαιούμαστε να βάλουμε έως 4 σταυρούς στα πρόσωπα της επιλογής μας.

5.Μπορεί κάποιος/-α να ψηφίσει στον τόπο διαμονής του/της, χωρίς να χρειαστεί να μεταβεί στον τόπο όπου είναι εγγεγραμμένος/-η ;

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές (δημοτικές και περιφερειακές) ψηφίζουμε αποκλειστικά και μόνο στον τόπο βασικής εγγραφής μας και την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή. Στις Ευρωεκλογές (25/5), μπορεί κάποιος/-α να ψηφίσει εκεί όπου διαμένει, μόνο εφ’ όσον έχει κάνει αίτηση εγγραφής στους ειδικούς καταλόγους των ετεροδημοτών μέχρι 14 Μαρτίου 2014.

Θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τα εξής :

Εάν κάποιος είχε κάνει στο παρελθόν αίτηση εγγραφής στους καταλόγους των ετεροδημοτών, αυτή ισχύει και για τις εκλογές της 25ης Μαΐου, εκτός εάν είχε κάνει αίτηση διαγραφής από αυτούς μέχρι 14/3/2014.

Όποιος είναι γραμμένος στους καταλόγους των ετεροδημοτών δεν μπορεί να ψηφίσει για τις Ευρωεκλογές στον τόπο βασικής του εγγραφής (λ.χ. στον τόπο καταγωγής του).
Παράδειγμα. Εάν κάποιος είναι δημότης Λαρισαίων και κατοικεί στην Αθήνα, μπορεί – εφ’ όσον έχει εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών του Δήμου Αθηναίων – να ψηφίσει ως εξής : Την πρώτη Κυριακή (18/5) ψηφίζει υποχρεωτικά στη Λάρισα, για Δήμαρχο Λαρισαίων και για Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Τη δεύτερη Κυριακή (25/5) μπορεί να επιλέξει είτε να μεταβεί στη Λάρισα και να ψηφίσει μόνο για το β’ γύρο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, είτε να παραμείνει στην Αθήνα και να ψηφίσει μόνο για τις Ευρωεκλογές.

6.Πώς μπορώ να βεβαιωθώ για το πού ψηφίζω και για το αν είμαι γραμμένος/-η στους ειδικούς καταλόγους των ετεροδημοτών ;

Έχει αρχίσει να λειτουργεί ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών («Μάθε πού ψηφίζεις»), στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypes.gr/Services/eea/eea.htm. Σε αυτή μπορούν όλοι/-ες οι ενδιαφερόμενοι/-ες να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο και έτος γέννησης) και να βρουν ακριβώς σε ποιο Δήμο και σε ποιο εκλογικό τμήμα ψηφίζουν.

7.Τι πρέπει να κάνω αν δεν βρίσκω το όνομά μου γραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους ;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου είστε γραμμένος/-η, προκειμένου να σας χορηγήσει ειδική βεβαίωση, με την οποία θα μπορέσετε κανονικά να ψηφίσετε. Σημειώνεται ότι για τη διευκόλυνση των πολιτών οι Δήμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί και τις δύο Κυριακές (18 και 25 Μαΐου).

8.Τι δικαιολογητικά θα χρειαστώ για να ψηφίσω ;

Μπορείτε να ψηφίσετε με την αστυνομική σας ταυτότητα (ακόμα και «κομμένη») ή το διαβατήριό σας ή το δίπλωμα οδήγησης ή το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο.

9.Υπάρχουν διευκολύνσεις για όσους και όσες θελήσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και ψηφίζουν εκτός του τόπου διαμονής τους ;

Όσοι και όσες θελήσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και ψηφίζουν εκτός του τόπου διαμονής τους, δικαιούνται άδεια 1-3 ημερών, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση. Το δικαίωμα αυτό ισχύει και για τους δημόσιους (βλ. εδώ : http://left.gr/news/ti-ishyei-gia-tis-adeies-dimosion-ypallilon-logo-eklogon) και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους (βλ. εδώ : http://left.gr/news/poses-imeres-eklogiki-adeia-dikaioyntai-oi-ergazomenoi-ston-idiotiko-tomea). Τέλος, σημειώνεται ότι βάσει απόφασης της Ομοσπονδίας των Υπεραστικών ΚΤΕΛ, από 16/5/2014 έως και 27/5/2014 θα παρέχεται έκπτωση 25% επί της τιμής του κανονικού (και όχι του μειωμένου) εισιτηρίου για τις διανομαρχιακές μετακινήσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι εκλογείς.

viwtika.blogspot.gr

Αναγνώστες