Στα 17 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία !

Στο ποσό των 17 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα πρόστιμα για ανασφάλιστη εργασία... κατά το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως και 31 Μαΐου 2014, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμις».

Πιο συγκεκριμένα, στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών την περίοδο εκείνη τέθηκαν 14.465 επιχειρήσεις και σε σύνολο 90.571 εργαζομένων, βρέθηκαν 1.646 αδήλωτοι.

Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τις 15 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία, φτάνουν πλέον τα 16.999.022 ευρώ.

Αναγνώστες