Οι 7 στις 10 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα είναι προσωρινής απασχόλησης !

Σταθερή δουλειά; Καλύτερα, ξεχάστε το. Τάδε έφη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, είναι μικρές οι πιθανότητες να βρει μια σταθερή δουλειά ένας άνεργος νέος στην Ελλάδα...

Οπως γράφει η έκθεση, η εύθραυστη οικονομική ανάπτυξη δε δημιουργεί σταθερές θέσεις απασχόλησης, ενώ εμφανίζεται εξαιρετικά προβληματική η κατάσταση στο χώρο των νέων, κυρίως των ανειδίκευτων. Το χειρότερο εργασιακό τοπίο σκιαγραφείται στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στη Σλοβακία.

Στις τρεις αυτές χώρες, οι προσλήψεις νέων μειώθηκαν κατά το ήμιση μέσα στο 2012 σε σύγκριση με το 2008, ενώ 7 στις 10 θέσεις εργασίας είναι θέσεις προσωρινής απασχόλησης. Όπως επισημαίνεται στην ίδια πάντα έκθεση, οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι βρίσκουν ολοένα και πιο δύσκολα δουλειά, ενώ περισσότερες ευκαιρίες εργασίας παρουσιάζονται για όσους έχουν υψηλή ειδίκευση, ιδιαίτερα δε στους τομείς των υπηρεσιών υγείας, της πληροφορικής και σε διάφορες ειδικότητες στις υπηρεσίες.

Το 2012 οι προσλήψεις εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου αυξήθηκαν σημαντικά, φθάνοντας το μέσο όρο στην Ένωση, στο 70%. Η Ελλάδα, που δεν ήταν συνηθισμένη σ' αυτού του τύπου την εργασία, βρίσκεται και αυτή τώρα στο επίπεδο του μέσου κοινοτικού όρου, ενώ στην Ισπανία το ποσοστό συμβάσεων ορισμένου χρόνου έχει αγγίξει το 90%, στη Σλοβενία το 89% και στη Γαλλία το 88%. Στην κατηγορία των νέων ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών οι μεγαλύτερες μειώσεις στις προσλήψεις καταγράφονται στην Ελλάδα, την Ισπανία και τη Σλοβενία, φθάνοντας σ' αυτές τις τρεις χώρες στο 45%.

Η έκθεση κατατάσσει τις χώρες μέλη σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό που επλήγησαν από την κρίση. Στην πρώτη ομάδα βρίσκονται οι χώρες που γνώρισαν την μεγαλύτερη ύφεση δηλαδή η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία, στις οποίες έχει διαπιστωθεί ότι οι νέοι τους αναγκάζονται να στραφούν σε θέσεις απασχόλησης με μικρές προοπτικές επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης. Στις άλλες δυο ομάδες, ενώ διαπιστώνεται μια οριακή μείωση των προσλήψεων αυτό δεν οδηγεί του νέους να αναζητούν εργασία κατώτερη των προσόντων τους.

Ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας μειώθηκε κατά 19% και οι προσλήψεις κατά 14%, κατά μέσο όρο, μεταξύ 2008 και 2012. Ειδικά στις χώρες του Νότου και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, σημειώθηκε απότομη πτώση των προσλήψεων σε ποσοστό 25%. Στα επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης καταγράφεται η μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης μεταξύ του 2011 και του 2012. Ειδικά στις κατασκευές η μείωση της απασχόλησης έφθασε στο 50% στην Ελλάδα, την Ισπανία και τη Λιθουανία.
Αναγνώστες