«Ψαλίδι» 50% στο οικογενειακό επίδομα του ΟΑΕΔ

Μείωση της τάξης του 50% θα υποστεί φέτος το οικογενειακό επίδομα που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ λόγω του περιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου... όπως προβλέπει απόφαση του υπουργείου Εργασίας. Μάλιστα, το επίδομα καταργείται εντελώς από την 1η Ιανουαρίου του 2015.

Το επίδομα καταβάλλεται ετησίως από τον ΟΑΕΔ σε εργαζομένους δεν λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα από τον εργοδότη τους και κυμαίνεται μεταξύ 49,32 ευρώ (για 1 παιδί) έως 1082,16 ευρώ (για 14 παιδιά).

Οι κλίμακες του οικογενειακού επιδόματοςΤο οικογενειακό επίδομα χορηγείται:

Στους ημερομίσθιους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας, καθώς και στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό που είτε δεν δικαιούνται οικογενειακό επίδομα από τον εργοδότη τους βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, είτε δικαιούνται από τον εργοδότη τους ποσό επιδόματος ίσο ή μικρότερο από εκείνο που χορηγεί ο ΟΑΕΔ για τον ίδιο αριθμό παιδιών. Εξυπακούεται ότι δεν χορηγείται επίδομα παιδιών στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, οι οποίοι βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, δικαιούνται από τον εργοδότη τους μεγαλύτερο ποσό επιδόματος από εκείνο που χορηγεί ο ΟΑΕΔ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.
Στους απασχολουμένους με σύμβαση μίσθωσης έργου, εφόσον εργάζονται με συνθήκες που απαντώνται στις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.
Στους απασχολούμενους σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού.

Έναρξη – λήξη καταθέσεων

1) την 14-07-2014 για δικαιούχους με τρία παιδιά και άνω
2) τη 01-09-2014 για τους δικαιούχους με δύο παιδιά
3) την 01-10-2014 για τους δικαιούχους με ένα παιδί

Αναγνώστες