Διεύθυνση περιβάλλοντος - παραλαβή νέων κάδων

Καινούριους κάδους απορριμμάτων παρέλαβε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Ηρακλείου Αττικής . Συγκεκριμένα η Διεύθυνση στην εβδομάδα που πέρασε, παρέλαβε...
54 κάδους Mse 1300 οι οποίοι αναμένεται να αντικαταστήσουν τους φθαρμένους. Μέχρι τις 31 Αυγούστου αναμένεται να παραδοθούν στην υπηρεσία 49 κάδοι ακόμη.

Οι νέοι κάδοι θα τοποθετηθούν στα σημεία που θα ορίσει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα αιτήματα στο 15277, την αναγκαιότητα αντικατάστασης και τη σειρά προτεραιότητας των αιτημάτων.

Αναγνώστες