Αντιδράσεις του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ για την υπόθεση του ελλείμματος

Ενστάσεις και αντιδράσεις εκ μέρους του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου προκάλεσε η δικαστική απόφαση του Συμβουλίου Εφετών να κληθούν για κατάθεση στην υπόθεση του ελλείμματος του 2009 ο πρώην γενικός γραμματέας της ΕΣΥΕ, αλλά και ο πρώην προϊστάμενος της διεύθυνσης Εθνικών Λογαριασμών...

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Γεωργίου, αφού αναφέρει τα συμπεράσματα της Eurostat για «εσκεμμένη υποβολή λανθασμένων στοιχείων ή απάτη» κατά τη χρονική περίοδο 2004-2009, τονίζει:

«...Αντί να ασκηθεί ποινική δίωξη για εσκεμμένα εσφαλμένη εκπόνηση των στατιστικών του δημοσιονομικού ελλείμματος και χρέους της χώρας εναντίον όσων είναι υπεύθυνοι για τις επισήμως διαπιστωθείσες στατιστικές απάτες και στατιστικές λαθροχειρίες των ετών έως το 2009, οι οποίες οδήγησαν, σύμφωνα και µε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη σημερινή οικονομική κρίση, και οι οποίες παράνομες πράξεις είναι πλήρως γνωστές, επελέγη να ασκηθεί ποινική δίωξη για τα στοιχεία του ελλείμματος και του χρέους που, σύμφωνα µε τις αλλεπάλληλες πιστοποιήσεις της Eurostat, ∆ΕΝ περιέχουν λαθροχειρίες και ∆ΕΝ εξαπατούν τον ελληνικό λαό, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους χρήστες τους ανά την Ευρώπη και τον κόσμο!

» Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήδη θεωρείται αναγκαίο, "προκειμένου να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα διερεύνησης όλων των πτυχών της υπόθεσης από τις οποίες θα μπορούσε να σχηματισθεί επαρκώς θεμελιωμένη δικαστική κρίση", να καταθέσουν για την ορθότητα του υπολογισμού του ελλείμματος οι αρμόδιοι για τα στοιχεία του δημοσιονομικού ελλείμματος και χρέους της χώρας κατά τα έτη έως το 2009, κατά τα οποία διαπιστώθηκε ένα πρωτοφανές για ευρωπαϊκά πρότυπα πλήθος περιπτώσεων εσκεμμένα ακατάλληλης κατάρτισης στοιχείων, παρέμβασης και αλλοίωσης στοιχείων, και εσκεμμένης υποβολής λανθασμένων στοιχείων, τα οποία έχουν προσδιοριστεί από τους Ευρωπαϊκούς θεσµούς ως "στατιστικές απάτες" και "στατιστικές λαθροχειρίες"!

» Αντί να διερευνηθούν οι ευθύνες των προσώπων αυτών για τις στατιστικές απάτες και τις στατιστικές λαθροχειρίες, τα πρόσωπα αυτά καλούνται να καταθέσουν για την ορθότητα υπολογισμού του ελλείμματος του 2009, διότι χωρίς τη µαρτυρία ειδικώς αυτών των προσώπων (!), «µε την ιδιότητά τους» κατά την περίοδο έως το 2009, όπως το βούλευμα ρητώς αναφέρει, δεν μπορεί να σχηματίσει «επαρκώς θεμελιωμένη» δικαστική κρίση (!)».

Ο κ. Γεωργίου υποστηρίζει ότι «από τη στιγμή που η ΕΛΣΤΑΤ απέκτησε θεσµική ανεξαρτησία και άρχισε να επιτελεί το έργο της όπως θα έπρεπε [...] έχει γίνει ο στόχος -και εξακολουθεί να γίνεται στόχος- πολλαπλών επιθέσεων», οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, «έχουν στόχο την υπονόμευση της ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ και την παρεμπόδιση της πιστής εφαρμογής του νόµου και των στατιστικών αρχών εκ µέρους της, ώστε να αναβιώσει η ολέθρια πρακτική της διαμόρφωσης των στατιστικών µε βάση όχι το εκ των δεδομένων αληθώς προκύπτον, αλλά σε συμμόρφωση µε το εκάστοτε πολιτικώς σκόπιμο και βολικό αποτέλεσμα».

«Απώτερος στόχος είναι, βεβαίως, η απόσειση των πολιτικών ευθυνών για το µοντέλο διακυβέρνησης, το οποίο οδήγησε τη χώρα στην οικονομική καταστροφή και στην ένδεια που ζει σήµερα, καθώς και η αποφυγή της αναδυόμενης απαξίωσης αυτού του τρόπου διακυβέρνησης. Είναι ο στόχος αυτών που ελπίζουν να συνεχίσουν το αντιπαραγωγικό πελατειακό µοντέλο διακυβέρνησης της Χώρας, η οικτρή αποτυχία του οποίου σε όλα τα επίπεδα προδίδεται από την πιστή καταγραφή των ελλειμμάτων που παράγει, και οι οποίοι απεργάζονται "πολιτικές λύσεις" στην κατάρτιση των στατιστικών της» αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ και καταλήγει:

«Ο ρόλος της ∆ικαιοσύνης σε όλα αυτά θα έπρεπε να είναι µόνον ένας: Η πραγμάτωση του κράτους δικαίου. Ούτε το πελατειακό µοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, ούτε η απάτη προβλέπονται από την Ελληνική νοµοθεσία, ούτε (πέραν της ιδίας αυτοεξαπατήσεως) η εξαπάτηση των Ευρωπαϊκών θεσµών αποτελεί στοιχείο του εθνικού συμφέροντος».

Αναγνώστες