Χωρίς επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας η συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων

Τα αυστηρά κριτήρια που ισχύουν για την χορήγηση επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας έχουν εξαιρέσει τη συντριπτική πλειοψηφία των μακροχρονίως ανέργων, αυτών δηλαδή που παραμένουν άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών...

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία τo επίδομα των μακροχρόνια ανέργων χορηγήθηκε μόλις σε 7.816 άτομα,όταν σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ οι μακροχρόνια άνεργοι τον Μάιο ήταν 446.660 άτομα! 

Το κριτήριο που εξαιρεί τον μεγαλύτερο αριθμό μακροχρονίως ανέργων είναι η ύπαρξη χρονικού ορίου 60 ημερών, μετά τη λήξη της τακτικής ανεργίας για την υποβολή αίτησης για χορήγηση του επιδόματος.

Οι περισσότεροι άνεργοι, δε γνωρίζουν αυτή την βασική προϋπόθεση, με αποτέλεσμα όταν υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, να έχει παρέλθει το όριο των 2 μηνών και να έχουν χάσει το επίδομα. Επίσης από το επίδομα μακροχρόνια ανεργίας εξαιρούνται πολλοί εξαιτίας του οικογενειακού εισοδηματικού κριτηρίου που είναι 10.000 ευρώ ετησίως προσαυξανόμενο κατά 586 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας διαρκεί 12 μήνες και ο άνεργος πρέπει να είναι 20-66 ετών.

Σήμερα ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων "Τοπικά σχέδια για την απασχόληση", προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, όπως για παράδειγμα είναι τα γουναράδικα στην Καστοριά.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που ανταποκρίνονται στα κριτήρια της δημόσιας πρόσκλησης εάν παράλληλα δεν έχουν προβεί, ένα τρίμηνο πριν την ημερομηνία της, σε μείωση προσωπικού.

Αναγνώστες