Και όμως συνέβη: Σε διαγωνισμό για 773 θέσεις στο Δημόσιο υπέβαλαν αίτηση μόνο 729 υποψήφιοι

Μπορεί η ανεργία να σαρώνει, αλλά αυτό δεν αποτελεί κίνητρο για μια θέση στο Δημόσιο...

Μπορεί η ανεργία στην Ελλάδα να σαρώνει, αλλά αυτό δεν αποτελεί κίνητρο για μια θέση στο Δημόσιο, καθώς στην τελευταία προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπέβαλαν τα χαρτιά τους λιγότεροι από τις θέσεις που προκηρύχθηκαν.

Συγκεκριμένα, στην προκήρυξη 1Δ/2014 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 773 θέσεων αορίστου χρόνου για το Δημόσιο υποβλήθηκαν 729 αιτήσεις, 44, δηλαδή, λιγότερες από τον συνολικό αριθμό των θέσεων.

Από τις θέσεις που προκηρύχθηκαν, οι 705 ήταν Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (με σειρά προτεραιότητας) και οι 68 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε διάφορους κλάδους του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου.

Σημειώνεται, ότι υποβλήθηκαν 526 αιτήσεις για την κάλυψη των 705 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, δηλαδή 179 λιγότερες, και 203 αιτήσεις για την κάλυψη των 68 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Οι θέσεις αφορούσαν υπουργεία, όπως το Εργασίας και το Πολιτισμού, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τον ΟΑΕΔ, ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου κ.ά.

Αναγνώστες