Οι εξωτικές «πυγολαμπίδες» της θάλασσας!

Ανήκουν στην οικογένεια Noctiluca scintillans και είναι θαλάσσιοι μικροοργανισμοί που… λάμπουν τα βράδια στο νερό, ή καλύτερα φωσφορίζουν, εκπέμποντας ένα εντυπωσιακό γαλάζιο χρώμα στην επιφάνεια της θάλασσας!


Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται «βιοφωτισμός» και δεν είναι καθόλου τυχαίο γεγονός γι’ αυτά τα μικροσκοπικά μαλάκια. Αποτελεί μια πράξη άμυνας και είναι ένας τρόπος για να προειδοποιήσουν τους «συντρόφους» τους ότι πλησιάζει κάποιος κίνδυνος. 


Αναγνώστες