Χωρίς ούτε μια παράσταση στα δικαστήρια 9.000 δικηγόροι της Αθήνας

Ισχυρό πλήγμα στο δικηγορικό κλάδο έχει καταφέρει η κρίση, καθώς όπως προκύπτει από τα νέα στοιχεία για τους ...τρεις πρώτους μήνες του 2015, περισσότεροι από 9.000 δικηγόρους της Αθήνας δεν είχαν ούτε μια παράσταση σε δικαστήριο.

Τον περασμένο χρόνο δε 7.162 δικηγόροι εμφανίζονται να μην έχουν καμία παράσταση. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια ανοικτής εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας για την απολογισμό και τις προγραμματικές δράσεις του Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ Βασίλης Αλεξανδρής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες εξορθολογισμού των οικονομικών και στην καθιέρωση και ενίσχυση διαδικασιών διαφάνειας και λογοδοσίας, όσον αφορά την οικονομική διαχείριση, την προάσπιση των συμφερόντων και την διοίκηση του ΔΣΑ, μειώνοντας κατά 1,6 εκ. ευρώ τις δαπάνες του Συλλόγου.

Αναγνώστες